Roma

Showing:
67, 68
Detalle coqueta

COQUETA DETAIL

Roma, Ash
67, 69
Detalle encimera roma fresno blanco

WHITE WORKTOP DETAIL

Roma, White ash
67, 68
Detalle compacto roma fresno

ARMOIRE TOILETTE DETAIL

Roma, Ash
67, 69

DRAWER DETAIL

Roma, White ash
67, 69
Detalle armario roma fresno blanco

DRAWER DETAIL

Roma, White ash
67, 69
Detalle cajón metálico Roma fresno blanco

TOP DRAWER METAL DETAIL

Roma, White ash
67, 69
Detalle cajón metálico inferior

BOTTOM DRAWER METAL DETAIL

Roma, White ash
67, 68
Detalle cajón madera inferior

BOTTOM DRAWER WOOD DETAIL

Roma, Ash
67, 68
Cajón superior madera

TOP DRAWER WOOD DETAIL

Roma, Ash